Bộ 3 cây nặn tượng đầu bi

Bộ 3 cây nặn tượng đầu bi

120,000 

000

Bộ 3 cây đầu bi bằng sắt, chuyên dùng để thao tác trên các sản phẩm đòi hỏi detail siêu nhỏ hoặc sâu bên trong như hốc mắt khe áo.

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Bộ 3 cây nặn tượng đầu bi”